Nabiał, to produkty cieszące się ogromnym powodzeniem. Jaja Szczęśliwej kurki zadomowiły się w kolejnych Kooperatywach spożywczych:  Kooperatywie Na Zdrowie, Grochowskiej, Południowej. Falenicy oraz Zachodniej. Lista naszych klientów wspaniale się rozrosła. To wspaniałe uczucie móc produkować dla ludzi, którzy doceniają nasze towary i sposób chowu zwierząt <3

Działamy nieustająco. Kolejne materiały promocyjne, kolejni klienci, kolejne szanse. Ofert złożone do kooperatyw warszawskich. Mokotowska zamówiła, trzymamy kciuki za kolejne 🙂

Dostaliśmy się do Kooperatywy Mokotowskiej. To ludzie, którzy chącą jeść zdrowo i prosto od rolnika. Dziękujemy za zaufanie!

Promujemy się na Dniach Patrona Warszawy na Ursynowie. Nasze hasło to ” świeżo dojone , świeżo robione , produkty prosto z gospodarstwa ” ❤️❤️ mają wzięcie , że ho ho !

Mamy to! Stworzyliśmy grupę zakupową na Ursynowie 🙂 o nazwie Grupa Kabaty i mamy w niej kilkunastu klientów. Najchętniej nasi klienci kupują wyroby kozie, jaja oraz tuszki kurczaków od Grzesia.

Pachniczówka z naszego konsorcjum na turnieju o Pierścień Św Anny w Liwie. Miodolady szły jak woda!

No to jedziemy ze zdjęciami produktowymi! Robimy je sami w naszych gospodarstwach.

Oto serki kozie Pana Wiesława z naszego konsorcjum 🙂

A oto nasz piękny sklep www, stworzony z pieniędzy dotacyjnych. Zauważcie grę słowną. Sklep nazywa się we wsi, jesteście we wsi.. ale w E wsi, czyli internetowej wsi, którą tworzymy dla Was 🙂

Dzielimy się z Wami również naszym remontem. Ze starej hali powstał piękny magazyn spożywczy z chłodnią, w której Grupa Operacyjna wEwsi Mazowieckiej, będzie pakowała swoje produkty i wysyłała do klientów. Zdjęcia przed i po zmianach,

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI

A oto nasze sprawozdanie z realizacji operacji. Cały czas działamy.  Na zdjęciach poniżej można przeczytać, na czym polega nasze działanie i jakie pieniądze przeznaczyliśmy na zrealizowanie projektu. Miłego czytania!

22 października – kolejny bardzo ważny krok. W siedzibie ARMiRu, Anna Bińczak podpisała umowę o przyznanie pomocy. Czas start, zaczynamy działać!

13 września 2021 rok – to niezapomniany dzień, czyli pozytywna informacja na temat dotacji.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji

1. Beneficjentowi zostaje przyznana pomoc, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie
pomocy oraz na warunkach określonych w ustawie, przepisach, o których mowa w art. 1
pkt 1 ustawy oraz przepisach rozporządzenia, w wysokości 325 000 zł (słownie złotych:
trzysta dwadzieścia pięć tysięcy)

1) ze środków EFRROW w wysokości 206 797,50 zł (słownie złotych: dwieście sześć
tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem 50/100) co stanowi 63,63 % przyznanej
pomocy na realizację operacji,
2) z krajowych środków publicznych, w wysokości 118 202,50 zł (słownie złotych:
sto osiemnaście tysięcy dwieście dwa 50/100), co stanowi 36,37 % przyznanej
pomocy na realizację operacji.

W marcu 2021 Anna Bińczak, właścicielka gospodarstwa rolnego Szczęśliwa Kurka, została Liderką Grupy Operacyjnej wEwsi Mazowieckiej. W skład GO weszło 6 rolników, którzy to powołali Konsorcjum, celem stworzenia i rozwoju zrównoważonego łańcucha żywości. W imieniu grupy Liderka, w dniu 12 maja 2021 złożyła wniosek o dofinansowanie w Działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Główną myślą zawartą we wniosku jest stworzenie i rozwój sieci bezpośrednich dostaw w łańcuchu chłodniczym produktów rolnych Grupy Operacyjnej wEwsi Mazowieckiej, opartej na działaniach internetowych, tworzeniu grup zakupowych oraz budowaniu zaangażowanej społeczności w social mediach. Do realizacji operacji zakładana jest modernizacja budynku gospodarczego na potrzeby organizacji magazynu spożywczego dla centrum dystrybucji Grupy Operacyjnej wEwsi Mazowieckiej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych, zakup auta chłodni oraz zaplanowanie i wdrożenie kampanii marketingowej, mającej dotrzeć do klientów w dużych aglomeracjach miejskich.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Grupę Operacyjną wEwsi Mazowieckiej.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.